Wrakingsverzoek jaarrekeningprocedure

Nieuwersluis, 7 januari 2003

In de jaarrekeningprocedure van SOBI tegen Reed Elsevier NV wordt de accountant op 9 januari a.s. door de Ondernemingskamer van het Amsterdams Gerechtshof gehoord.
De heer P.A. Wortel RA blijkt lid van de kamer te zijn die over de jaarrekeningzaak van SOBI tegen Reed Elsevier zal oordelen.

SOBI is het niet eens met de benoeming van de heer Wortel en heeft vanochtend bij het Amsterdams Gerechtshof een wrakingsverzoek ingediend. Dit verzoek wordt vanmiddag om 16.30 uur in het openbaar behandeld door een speciaal benoemde wrakingskamer van het Amsterdams Gerechtshof.

SOBI heeft meerdere bezwaren tegen de heer Wortel. Ten eerste was hij voorzitter van Ernst & Young van 1990 tot en met 1993. Onder zijn voorzitterschap heeft Ernst & Young de jaarrekening van Heino Krause goedgekeurd die op 15 januari 1998 door de Ondernemingskamer is vernietigd omdat daarin de gevolgen van de jarenlang onder de ogen van Ernst & Young gepleegde fraudes onvoldoende waren weergegeven. Bovendien had voorzitter Wortel geen vervanger aangewezen toen de controlerende partner van Ernst & Young zijn taak had neergelegd voordat hij aan de controle van de jaarrekening 1990 was begonnen.

Bovendien is SOBI in augustus 1994 namens 212 melkveehouders een civiele procedure tegen de maatschap Ernst & Young gestart, waarvan de heer Wortel toen lid was. De schadeclaim bedraagt ca ƒ 60 miljoen en is dus mede tegen de heer Wortel gericht.
Weliswaar is SOBI op 12 december 2002 niet ontvankelijk verklaard door de Rechtbank Zutphen (wegens de Poot-ABP doctrine) maar SOBI gaat daartegen in Beroep bij het Gerechtshof Arnhem.

Onder deze omstandigheden is het volgens SOBI onacceptabel dat de heer Wortel gaat meebeslissen over een zaak waar SOBI bij betrokken is.

Hoogachtend,

P.T. Lakeman,
Voorzitter SOBI