Wrakingsverzoek jaarrekeningprocedure (2)

Nieuwersluis, 7 januari 2003

Het Amsterdams Gerechtshof laat zo juist weten dat de openbare behandeling van het wrakingsverzoek vervroegd is van 16.30 uur naar 16.00 uur. Plaats: Prinsengracht 436.

Hoogachtend,

P.T. Lakeman,
Voorzitter SOB