Wellink moet weg

Een hartelijke gelukwens aan alle pensioengerechtigden bij het ABP is op zijn plaats. Hun incompetente topman Ed Nijpels heeft zich onder dreiging van het komende rapport Scheltema teruggetrokken. De incompetentie van Nijpels werd enkele weken geleden voor de buitenwereld een notoir feit toen uit een uitgelekte brief van De Nederlandse Bank bleek dat de Raad van Commissarissen van DSB akkoord was gegaan met het illegaal ontslag van financieel directeur Frank de Grave. De Grave was door collega directeur Dirk Scheringa de wacht aangezegd. Dat kon volgens de statuten van DSB helemaal niet. Ook niet volgens het Burgerlijk Wetboek. In een zogenaamde structuurvennootschap (dat was DSB) mag alleen de Raad van Commissarissen statutaire directieleden benoemen en ontslaan. Ed Nijpels lapte deze regels aan zijn laars (zoals DSB-commissaris Robin Linschoten ook deed) en danste kennelijk liever naar het pijpen van Dirk Scheringa.

DSB had sinds 2005 onder de ogen van Nijpels geld verdiend met praktijken die moeilijk van oplichting te onderscheiden zijn. Nijpels heeft bevestigd dat hij geen verstand van pensioenzaken had (en als topman van het ABP ook niet hoefde te hebben!). Er bestond dus geen zichtbaar argument om de pensioenbelangen van miljoenen Nederlanders aan Nijpels toe te vertrouwen. Dat Wellink niettemin akkoord ging met diens benoeming tot voorzitter van het ABP bevestigt dat Wellink evenmin voor de functie als toezichthouder geschikt is (hoewel hij hoog intelligent is en veel verstand heeft van Basel I tot en met X).

Het was ook onder de ogen van Wellink dat DSB met schandelijke praktijken geld verdiende. Het was ook Wellink die daar niets tegen deed. Het was ook Wellink die in 2005 een bankvergunning voor DSB doordrukte ondanks het feit dat DSB niet aan de eisen voldeed en ondanks het feit dat deskundige medewerkers van DNB geen bankvergunning wilden verlenen.

Wellink moet dus weg.