Waarschuwing voor aandeelhouders SNS Reaal

Het is vrijwel onmogelijk met succes bezwaar te maken tegen onteigening van de aandelen SNS Reaal. Echter, ook de schadeclaims die aandeelhouders tegen SNS Reaal in willen stellen zijn onteigend. Dat gaat volgens ons en onze advocaten te ver. Bezwaren tegen de onteigening van schadeclaims tegen SNS Reaal lijken voor juridische bestrijding bij de Raad van State vatbaar.

Meeliften met succesvolle procedures van anderen is bij deze onteigening niet mogelijk. Ook niet als anonieme partij achter een claimstichting. Iedere aandeelhouder die overweegt later nog een schadeclaim tegen SNS Reaal of de bank in te dienen moet zich zelf bij de Raad van State melden en bezwaren tegen het onteigeningsbesluit naar voren brengen, en wel uiterlijk maandag 11 februari.

Aandeelhouders (en houders van achtergestelde leningen) kunnen zich maandag 11 februari nog per fax melden bij:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Postbus 20019
2500 EA Den Haag
Fax 070 365 13 80

De zaak met zaaknummer 201301173/1 wordt vrijdag 15 februari om 9.00 uur behandeld door de staatsraden Drupsteen, Koeman en Verheij. De rechtszitting vindt plaats in het gebouw van de Raad van State aan de Kneuterdijk 22 in Den Haag. Gelet op de in de Wet op het financieel toezicht bepaalde termijn, zal de Raad van State uiterlijk maandag 25 februari a.s. uitspraak doen.

Geef een antwoord