Waarschuwing tegen aandelenemissie KPN

Uit het emissieprospectus (blz. 2 en 114) volgt dat ABN AMRO Rothschild en de Deutsche Bank zich onder meer het recht hebben voorbehouden tot 10 januari 2002 de koers van KPN op te drijven om de emissie te doen slagen. Beleggers die op de emissie inschrijven, lopen het risico aandelen te kopen voor prijzen die door ABN AMRO Rothschild en/of de Deutsche Bank kunstmatig te hoog gehouden zijn.

Een ander gevaar voor beleggers is dat zij naar het oordeel van SOBI onvolledig en te positief worden voorgelicht met betrekking tot de belangrijkste deelneming E-Plus. Informatie die essentieel is voor de oordeelsvorming van de belegger komt niet in het prospectus voor.

  • Wel wordt naar voren gebracht dat de klantenbasis van E-Plus sinds 1997 is gestegen (prospectus blz. 51) maar de informatie dat de klantenbasis sinds 1999 van 16% naar 13,8% is gedaald wordt verzwegen.
  • De accountant van E-Plus (de Duitse tak van PriceWaterhouseCoopers) heeft op 6 september 2001 over het per 30 juni 2001 afgesloten boekjaar van E-Plus verklaard: ‘The business operations show that revenues have stagnated as a result of massive drops in rates for incoming calls’ en ’the results of operations position significantly worsened’ (jaarverslag E-Plus, blz 7). De accountant vervolgt (jaarverslag E-Plus blz. 9): ‘Uitgaande van het negatieve bedrijfsresultaat van € 244,5 mln voor het boekjaar – wederom gebaseerd op twee maal het bedrag van de voorafgaande periode – en ondanks een toename van het aantal klanten (…) verslechterde het resultaat met € 199,3 mln. Deze significante verslechtering van het operationele resultaat was het gevolg van stagnerende opbrengsten en gestegen operationele kosten. (? Of de onderneming de negatieve trend voor verkopen en bruto marge voor het jaar 2001/2002 kan ombuigen, hangt af van de ontwikkeling van de marktprijzen, van de verdere groei van het aantal klanten en van de mate waarin de consument nieuwe diensten afneemt. Onafhankelijk daarvan worden voor de volgende jaren groepsverliezen verwacht’ (jaarverslag E-Plus blz. 10).
    Hieraan kan worden toegevoegd dat E-Plus sinds de oprichting in 1992 elk jaar verlies heeft geleden, hoewel diverse malen (voor 1998 en later nogmaals voor 1999) winst was aangekondigd.
  • E-Plus heeft in het laatste boekjaar 2000-2001 een verlies geleden van € 958 mln en had eind juni 2001 een negatief vermogen van € 2,7 mld.
  • Omdat E-Plus voor € 3 mrd überschuldet is zijn alle leningen van KPN Mobile aan E-Plus, en de rente daarop, achtergesteld tot het moment dat de überschuldigung is beëindigd. Als gevolg daarvan heeft KPN niet de vrije beschikking over vorderingen van bijna € 9 mrd op E-Plus (jaarverslag E-Plus blz. 7 en 8).
  • In oktober 1999, zeven weken voordat KPN € 20,3 mrd bood voor haar belang in E-Plus met gedeelde zeggenschap, had France Telecom hetzelfde pakket, maar dan mét de daarbij horende zeggenschap, voor ruim € 9 mrd gekocht.
  • Sinds 11 april 2001 heeft een bankenconsortium onder leiding van de Deutsche Bank alle aandelen van E-Plus in onderpand voor een leningsfaciliteit van € 2,5 mld aan een Luxemburgse kleindochter die de Duitse UMTS-licentie in eigendom heeft (jaarverslag E-Plus, Appendix V, blz. 7). Dit is vrijwel hetzelfde bankenconsortium dat de emissie nu begeleidt. Desondanks heeft de KPN-top de afgelopen maanden meerdere malen verklaard dat aan banken geen zekerheden gegeven zouden worden.

Commentaar van SOBI-voorzitter Pieter Lakeman: “Wanneer in een rijpe markt je omzet is teruggelopen en je marktaandeel ook, ben je geen groeifonds meer. Wanneer je dan ook nog geen winst maakt, en je dat volgens je eigen accountant de komende jaren evenmin zal doen, is er geen sprake meer van goodwill. KPN betaalde voor de niet meer bestaande goodwill vorig jaar nog € 20 mrd. Die moet nu helemaal afgeschreven worden. Suggesties dat de goodwill nog ongeveer de helft waard zou zijn, berusten op berekeningen en invuloefeningen die voor aandeelhouders geheim worden gehouden en liggen niet in lijn met de verklaring van de eigen Duitse accountant.
Overigens zijn de koersmanipulaties in de eerste plaats in het belang van de banken.