Voortgang procedure in Prowi affaire

Gerard Korver, die in 2002 voor 6 miljoen gulden het Project- en Winkelinrichtingsbedrijf Prowi kocht, heeft in december 2012 als bedrogen koper de verkopers van de onderneming, Leusink en Crans, gedagvaard wegens bedrog bij aankoop van de onderneming. De curator van Prowi heeft Leusink en Crans mee gedagvaard wegens onbehoorlijk bestuur. Nadat de conclusie van antwoord en de conclusie van repliek waren ingediend vroegen Leusink en Crans 6 weken extra uitstel voor hun conclusie van dupliek. De rechtbank heeft in dat verzoek bewilligd. De dupliek moet op 28 augustus worden ingediend.

Geef een antwoord