Voorbeeld: Uw debiteur gaat failliet

Uw debiteur gaat failliet

Een bouwonderneming leed jarenlang onafgebroken verlies. Ook het eigen vermogen was al jaren negatief. De onderneming maskeerde de situatie door valse jaarverslagen te publiceren (die zoals gebruikelijk door de accountant werden goedgekeurd). Wanneer de situatie van een onderneming uitzichtloos is mag de onderneming volgens de Hoge Raad geen nieuwe verplichtingen aangaan en moet de directie de leveranciers zelfs waarschuwen. De directie ging echter stug door met het afsluiten van contracten. Daarbij werd op grote schaal misbruik gemaakt van de omstandigheid dat onderaannemers en andere leveranciers hun prestaties leverden en pas maanden later betaald werden. Door steeds grotere projecten te starten werd het volume “gratis” werk waarvoor betalingsachterstand bestond hoe langer hoe groter (de “schoorsteentruc”). Toen uiteindelijk het doek toch viel was de schuld aan leveranciers verdrievoudigd tot meer dan € 5 miljoen. Met dat geld hadden de directieleden en commissarissen hun borgstellingen jegens de bankiers afgekocht. Uit de failliete boedel werd uiteraard niets ontvangen. Vervolgens werd onder leiding van SOBI een groep schuldeisers gevormd die tezamen een vuist wilde maken.

Alvorens de gang van zaken te onderzoeken, en zeker voordat procedures werden gestart, werd onderzocht of de directieleden voldoende verhaal boden. Toen dat het geval bleek werd de gang van zaken onderzocht. Dat gebeurde niet door een advocaat omdat het onderzoek grotendeels financieel-economisch was, en ook niet door een accountant omdat de meeste jaarrekeningen door een accountant waren goedgekeurd en accountants elkaar niet plegen af te vallen.

Uit het feitenonderzoek bleek dat er voldoende redenen waren om schadeclaims tegen de directie en de commissaris in te dienen. Dus werd het tijd om advocaten in te schakelen. Inmiddels heeft het betreffende Gerechtshof bepaald dat de directie persoonlijk aansprakelijk is voor de aangerichte schade door het te lang voortzetten van de onderneming. Het laatste stadium is nu aangebroken: bepalen hoe groot de schade is.

Voor een vrijblijvend gesprek/advies kunt u  mij telefonisch, per fax of per email, benaderen:

Pieter Lakeman – Advies & Onderzoek – Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie SOBI

Wanneer u vragen heeft kunt u bellen via 030 225 01 02, mobiel: 06 – 38150576 (Pieter Lakeman) of mailen naar info@sobi.nl

Geef een antwoord