Diensten

Pieter Lakeman is adviseur en financieel onderzoeker. Hij adviseert U:

  • wanneer U schade hebt geleden of dreigt te lijden als gevolg van onjuiste jaarrekeningen of andere financiele gegevens;

  • wanneer U een schadeclaim wilt opstellen of op juistheid wilt laten nagaan;

  • wanneer u serieuze klachten heeft over accountants;

  • wanneer u schade lijdt door het faillissement van een of meer van uw debiteuren en u vermoedt dat er een luchtje zit aan het faillissement;

  • wanneer u als ondernemingsraad uw adviesrecht wilt gebruiken bij belangrijke besluiten van de ondernemer.

Wanneer u vragen heeft kunt u bellen via 030 20 40 200, mobiel: 06 – 38150576 (Pieter Lakeman) of mailen naar info@sobi.nl

Geef een antwoord