Voorbeeld oplichting bij aankoop onderneming

Oplichting bij aankoop van een onderneming

Een ervaren ondernemer kocht alle aandelen van een interieurbouwer. De koper was zo verstandig geweest een due diligence onderzoek uit te laten voeren. Direct nadat het onderzoeksrapport verschenen was startte de onderneming full speed met gratis werkzaamheden voor een reusachtige villa van een der beide verkopers/directeuren en diens echtgenote. Het bedrag van deze gratis leveringen wordt op enkele honderd­duizenden euro’s geschat.

Tussen koopdatum en datum aandelen­over­dracht lagen bijna twee maanden. In deze tijd werden de verkoopafdeling en een afdeling die 30% van omzet en resultaat genereerde, geliquideerd. Voor de werknemers werd ontslag aangevraagd. Ook werden de verkoopprijzen voor de belangrijkste klanten in het geheim zo sterk verlaagd dat het voor de resterende onderneming onmogelijk was gemaakt winst te maken. Daarmee werd de betaalde goodwill van enkele miljoenen euro’s uiteraard waardeloos.

Toen de koper bijna twee maanden later de aandelen juridisch overnam en de fabriek bezocht, keek hij vreemd op. De fabriek werkte vrijwel uitsluitend voor villa’s van directeuren en hun echtgenotes. Bovendien stormde de overgebleven manager van de geliquideerde afdeling op hem af om zijn ontslagbrief aan te bieden. Deze bleek ontheffing van zijn concurrentiebeding te hebben gekregen en ging voor zichzelf beginnen. Hij werd direct de grootste concurrent van de gekochte onderneming. Tenslotte ging de financieel directeur, die ervan verdacht wordt met verkopers samen te spannen om de onderneming failliet te krijgen, over tot sterk vertraagd factureren en incasseren. Toen de bank kwam informeren overhandigde bedoelde financieel directeur zulke ongunstige maar valse cijfers dat het krediet werd opgezegd en de onderneming enkele dagen later, een half jaar na aankoop, failliet was. De oorspronkelijke verkopers kochten de activa van de curator en hebben daar nog meer dan een miljoen euro aan verdiend.

Voor een vrijblijvend gesprek/advies kunt u  mij telefonisch, per fax of per email, benaderen:

Pieter Lakeman – Advies & Onderzoek – Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie SOBI

Wanneer u vragen heeft kunt u bellen via 030 225 01 02, mobiel: 06 – 38150576 (Pieter Lakeman) of mailen naar info@sobi.nl

Geef een antwoord