Vonnis SOBI/Deloitte m.b.t. Ahold uitgesteld

De Rechtbank Amsterdam heeft de uitspraak in de zaak van SOBI en AHDeloitteclaim tegen Deloitte Nederland BV, Deloitte US en Michiel Meurs (ex-Ahold) vandaag uitgesteld met 6 weken.
Uitspraak is thans aangekondigd voor 7 april 2010.