Verzoek uitstel beursgang ABN AMRO

Swapschade B.V.
Zandweg 69D
3454 JW De Meern

Aan Directie van De Nederlandsche Bank
info@dnb.nl

Betreft:  Verzoek uitstel beursgang ABN AMRO

De Meern,  31 maart 2015

Mijne heren,

Heden heeft Swapschade B.V. aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal verzocht de eventuele beursintroductie van de ABN AMRO N.V. met twee à drie jaar uit te stellen. Bijgesloten treft u afschrift van dat verzoek aan.

Hierbij verzoeken wij u een vergelijkbaar verzoek aan de Tweede Kamer en/of  aan het Ministerie van Financiën te doen omdat een beursintroductie van de ABN AMRO op dit moment een groot gevaar inhoudt voor de goede naam van Nederland als financieel centrum en voor de goede reputatie van DNB bij met name Amerikaanse toezichthouders.

Hoogachtend,

Pieter Lakeman,
Directeur Swapschade B.V.

Geef een antwoord