Verzoek AFM om opschorting SOBI-klacht


De Autoriteit Financiële Markten (AFM), die al jarenlang toegang heeft tot de accountantsdossiers van Vestia, heeft aan de Rechtbank Zwolle (Accountantskamer) aangekondigd dat ze binnen drie maanden na heden een tuchtklacht gaat indienen tegen KPMG accountant Noorlander wegens zijn tekortschietende controle bij de jaarrekening 2010 van Vestia. Omdat SOBI drie maanden geleden al een tuchtklacht tegen Noorlander had ingediend en niemand twee keer voor hetzelfde feit vervolgd kan worden (ne bis in idem) kan de klacht van de AFM niet meer behandeld worden. Om haar trage werkwijze te maskeren heeft de AFM aan de Rechtbank gevraagd behandeling van de SOBI-klacht op te schorten en de niet ingediende klacht van de AFM met voorrang te behandelen. De Rechtbank heeft in dit illegale verzoek toegestemd en SOBI geschreven dat behandeling van de klacht voor onbepaalde tijd is opgeschort. Eerder had de Rechtbank nog bepaald dat de klacht van SOBI in de periode september-november behandeld zou worden. Door de rechtsweigering van de Rechtbank Zwolle zal de KPMG accountant naar verwachting van SOBI zeker een half jaar langer ongestraft kunnen blijven rondlopen.

Klik hier voor: Verzoek AFM aan de Accountantskamer

Klik hier voor: Brief rechtbank Zwolle aan SOBI

Geef een antwoord