Verzoek aan Europese Commissie

19 sep 2007

De stichting SOBI vraagt

de Europese Commissie haar in augustus aangekondigde onderzoek naar Amerikaanse ratingbureaus uit te breiden tot de rol van het Amerikaanse bankwezen en de wijze waarop Europese pensioenfondsen zijn benadeeld.
SOBI wijst in een heden verzonden brief aan de Europees Commissaris McCreevy op de essentiële rol van Amerikaanse banken bij de verkoop van onvolwaardig schuldpapier en schetst de wijze waarop Amerikaanse banken door het bewust in omloop brengen van onvolwaardig schuldpapier de kredietcrisis hebben veroorzaakt.

SOBI stelt dat de Amerikaanse toezichthouder FED dit onderzoek niet onafhankelijk kan verrichten omdat zij de misstanden jarenlang heeft gedoogd en zelfs heeft verergerd.

De Europese Commissie wees er bij de bekendmaking van haar onderzoek naar ratingbureaus op dat deze veel geld ontvingen voor de beoordeling van schuldpapier op basis van subprime leningen. Deze winsten bedragen echter slechts honderden miljoenen dollars terwijl de Amerikaanse banken volgens SOBI met de verkoop van onvolwaardig schuldpapier aanzienlijk meer hebben verdiend namelijk tientallen miljarden dollars.

SOBI vraagt de Europese Commissie het onderzoek met de volgende vragen uit te breiden:

  • Hebben Amerikaanse banken de speciale vehikels die zij voor de verkoop van subprime leningen gebruikten door middel van lucratieve managementcontracten afgeroomd vóór of ná ontvangst van AAA-ratings?
  • In hoeverre hebben Europese pensioenfondsen waarvan gelden door Amerikaanse banken worden beheerd schuldbekentenissen op basis van subprime leningen gekocht?
  • In hoeverre hebben Europese pensioenfondsen waarvan gelden door Amerikaanse banken worden beheerd sinds 2006 leningen van Amerikaanse banken aan hedge-fondsen overgenomen?
  • Hoe is de ontwikkeling sinds 1995 geweest van het aandeel in de Europese pensioenreserves dat door Amerikaanse banken wordt beheerd?

SOBI constateert dat Amerikaanse banken welbewust de risico’s van subprime leningen op niet Amerikaanse partijen hebben afgewenteld en vergelijkt het in omloop brengen van kortlopend onvolwaardig schuldpapier van “speciale vehikels” met het optreden van een valsemunterbende.
Nieuwersluis, 19 september 2007

Geef een antwoord