Uitvoering van Uniform Herstelkader door ABN AMRO en Rabobank bewust vertraagd?

Deze vraag kan nauwelijks meer ontweken worden wanneer men ziet hoe traag beide banken aan de uitvoering van het Herstelkader werken. Op 5 juli 2018 is het 2 jaar geleden dat beide banken zich aan uitvoering van het Herstelkader verbonden hebben. Dat is exclusief de vier daaraan voorafgaande maanden dat zij met de Derivatencommissie daarover onderhandeld hadden. Zij hebben dus al meer dan twee jaar de tijd gehad om de organisatie ter hand te nemen. Tot 1 juni j.l. had ABN AMRO aan 408 van de ruim 7.000 klanten, minder dan 7%, een aanbod gedaan. Rabobank had op die datum aan 813 van haar 10.636 klanten een aanbieding gedaan. Dat was minder dan 8%.

 

Verwerkingssnelheid ligt op schema van gemiddeld 4 jaar
De snelheid is iets opgelopen maar nog steeds onwaarschijnlijk laag. De laatst bekende maandscore van ABN AMRO is 112 in de maand mei. Met die snelheid heeft de ABN AMRO de job over 5 jaar voltooid. De Rabobank heeft in juni 234 aanbiedingen gedaan. Bij die snelheid heeft de Rabobank de job in 3 jaar gedaan.

 

Procederen is zinvol
Dit alles neemt niet weg dat het voor ondernemers die op hun renteswaps meer dan € 400.000 aan rente hebben betaald, in veel gevallen zinvoller is om te procederen dan om met het Uniform Herstelkader akkoord te gaan.