Uitspraak tuchtklacht tegen Schiphol accountant PwC

De Raad van Tucht heeft hedenochtend uitspraak gedaan in de klacht van SOBI tegen PricewaterhouseCoopers

SOBI had de klacht ingediend omdat uit de jaarrekening 2004 van NV luchthaven Schiphol niet blijkt welk financieel risico (€ 100 mio) de luchthaven loopt als gevolg van een vonnis van de rechtbank Haarlem wegens onrechtmatig gedrag van Schiphol jegens Chipshol Forward. De Raad verklaart de klacht ongegrond omdat er volgens de Raad geen rechtsregel is die voorschrijft dat het maximale risico van een claim over de hoogte waarvan nog wordt geprocedeerd in de toelichting in de jaarrekening vermeld moet worden.

De Raad benadrukt dat haar oordeel geen betrekking heeft op de “aard en omvang van de controlewerkzaamheden” van de Schiphol accountant.

P.T. Lakeman,
Voorzitter SOBI