Uitspraak rechtszaak SOBI / Deloitte inzake Ahold op 24 februari

Woensdag 24 februari ’s morgens om 10.00 uur zal de Amsterdamse rechtbank (aan de Parnassusweg) uitspraak doen in de zaak van SOBI en AHDeloitteclaim tegen Deloitte Nederland BV, Deloitte US en Michiel Meurs (ex-Ahold). Dat is althans tijdens de rechtszitting op 2 december 2009 meegedeeld. De ervaring leert echter dat vonnissen vaak worden uitgesteld. SOBI zal de eventuele uitspraak zo spoedig mogelijk op haar website vermelden en een persbericht doen uitgaan.

Het betreft een tussenvonnis waarin wordt bepaald of een Nederlandse Rechtbank recht mag spreken over een schadeclaim van Nederlandse aandeelhouders tegen een Nederlandse accountant die een Nederlandse vennootschap heeft gecontroleerd.
Deloitte en Michiel Meurs menen dat alleen een Amerikaanse rechtbank over deze zaak mag rechtspreken. SOBI meent dat ook de Nederlandse rechter bevoegd is. Wanneer SOBI in het gelijk wordt gesteld beschouwt SOBI dat als een zware slag voor het Amerikaans juridisch imperialisme.