Uitspraak jaarrekeningprocedure Reed Elsevier

De griffie van de Ondernemingskamer heeft laten weten dat de uitspraak in de jaarrekeningprocedure van SOBI tegen Reed Elsevier een week is aangehouden.