Uitspraak in klachten tegen KPMG en Deloitte inzake Vestia op 19 augustus 2013

De Accountantskamer doet op maandag 19 augustus uitspraak in de klachten van SOBI tegen KPMG en Deloitte wegens goedkeuring van de jaarrekeningen van woningcorporatie Vestia. SOBI verwacht de uitspraak om 10.30 uur per email van de Accountantskamer te ontvangen. SOBI voorzitter Pieter Lakeman is vanaf 10.45 uur bereikbaar voor commentaar. Aan het eind van de ochtend zal SOBI schriftelijk commentaar verspreiden. Tegelijkertijd doet de Accountantskamer uitspraak in de latere klachten van de AFM (tegen KPMG) en Vestia zelf (tegen KPMG en Deloitte).

Klachten gaan over onjuiste waardering rentederivaten

De klachten van SOBI houden in dat rentederivaten met negatieve waarde voor nihil in de balans zijn opgenomen waardoor het eigen vermogen en het resultaat te hoog zijn weergegeven. De later door de AFM tegen KPMG ingediende klacht houdt in dat KPMG onvoldoende controle-activiteiten heeft uitgevoerd en die activiteiten ook onvldoende heeft gedocumenteerd. De nog later ingediende klacht van Vestia zelf is ook in belangrijke mate op dit laatste punt gebaseerd maar daarin is ook kritiek op de te hoge waardering opgenomen.

Aankoop rentederivaten leidde tot 2 mrd euro verlies

Een half jaar nadat de klacht van SOBI was ingediend moest Vestia een verlies van twee miljard euro slikken. De banken incasseerden echter 2 miljard euro winst. Deze deal had de goedkeuring van de Nederlandse regering.

SOBI voorzitter Pieter Lakeman heeft de klacht ingediend om benadeelde partijen behulpzaam te zijn bij het indienen van schadeclaims. Een andere reden voor het indienen van de klacht was dat de verkoop van rentederivaten door banken en het goedkeuren van onjuiste waarderingen door accountants tot een van de grootste financiële misstanden was uitgegroeid en Lakeman wil helpen met het bestrijden hiervan.

Geef een antwoord