Tuchtzitting Deloitte/Ahold uitgesteld

20 jun 2006

De Raad van Tucht heeft zojuist per fax aan SOBI en de advocaat van Deloitte meegedeeld dat de zitting van de Raad van Tucht, die 26 juni 2006 zou plaatsvinden, is uitgesteld tot ‘een datum in september of oktober 2006’ wegens ziekte van de heer L.J. Van den Dries. Van den Dries was binnen Deloitte verantwoordelijk voor de goedkeurende verklaringen bij de jaarrekeningen 1997 t/m 2001 van Ahold.

De advocaat van Deloitte (mr Beckman van het advocatenkantoor Stibbe) had op 19 juni 2006 per fax om uitstel van de zitting gevraagd omdat ‘bij de voorbereiding van de mondelinge behandeling is gebleken dat de gezondheid van betrokkene zodanig achteruit blijkt te zijn gegaan dat voor ons geen optimale voorbereiding mogelijk is en van dien aard is geworden dat het thans medisch niet verantwoord is dat hij op de zitting van 26 juni a.s. verschijnt. Betrokkene is onder medische behandeling en onderworpen aan verdergaand medisch onderzoek’, aldus mr Beckman.

De advocaten van Deloitte hebben medische verklaring van de huisarts van Van den Dries van 14 juni 2006 en van de externe arts van Deloitte van 16 juni aan de Raad van Tucht overgelegd. De Raad mag deze verklaringen niet overleggen.

Commentaar Pieter Lakeman
Het lijkt er op dat de spanningen voor de accountant van Deloitte te groot zijn geworden toen het uur van de waarheid zo dicht naderde. Ik juich het overigens toe dat de Raad van Tucht heeft besloten de zitting uit te stellen want er moeten wel vragen aan de betrokken accountant gesteld kunnen worden.

Geef een antwoord