Tuchtraad veroordeelt Deloitte inzake Ahold

12 mrt 2007

‘Ernstig tekortgeschoten bij controle Ahold’ SOBI start schadeclaims tegen de Ahold-accountant. De accountantsorganisatie Deloitte is `ernstig tekortgeschoten in zijn taak’ als huisaccountant van Ahold. De jaarverslagen van Ahold over 2000 en 2001 hadden niet mogen worden goedgekeurd. De accountant wist volgens de tuchtrechter zelfs dat de administratie van Ahold-dochter US Foodservice `wezenlijke leemtes’ vertoonde.
De Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie SOBI had over het optreden van Deloitte een klacht ingediend bij de Raad van Tucht voor Accountants. Op basis van de uitspraak zijn nu schadeclaims van gedupeerde aandeelhouders tegen Deloitte mogelijk geworden.

De Stichting SOBI had de tuchtklacht tegen Deloitte ingediend, omdat er zeer veel schade bij Ahold-aandeelhouders had kunnen worden voorkomen, wanneer Deloitte zijn werk als controlerend accountant deugdelijk had gedaan. De fraude bij US Foodservice kwam door het tekortschieten van Deloitte pas jaren later aan het licht.
De Tuchtraad was streng voor Deloitte en gaf de accountant een officiële berisping, de op twee na hoogste straf die de Tuchtraad kan uitdelen. Pieter Lakeman: `De veroordeling is van zeer groot belang voor de gedupeerde aandeelhouders. Nu is er een solide grond om Deloitte aansprakelijk te stellen.’ SOBI is zelf al in gesprek met enkele institutionele beleggers over een claimprocedure tegen Deloitte. Hoe groot de te verhalen schade is, kan Pieter Lakeman slechts bij benadering zeggen. `Als alle aandeelhouders aan een claim meedoen, kan het om vele miljarden euro’s gaan. Aandeelhouders die hun aandeel na de zomer van 2000 hebben gekocht, hebben een aantoonbare schade geleden die per aandeel kan oplopen tot zo’n 20 euro. Als Deloitte zijn werk normaal had gedaan, hadden die aandeelhouders geen schade geleden.’
SOBI verwacht dat Deloitte tegen de uitspraak in beroep zal gaan. `Hoewel de tuchtrechter in het vonnis de accountant snoeihard neersabelde, zullen ze wel in beroep moeten gaan. De dreigende claims kunnen fors in de papieren gaan lopen.’
Lakeman is onder de indruk van de kwaliteit van de uitspraak. `Natuurlijk weet de tuchtrechter ook hoe groot de gevolgen voor Deloitte kunnen zijn, maar daar heeft hij zich niet door laten afleiden.’
Op twee onderdelen werd de tuchtklacht van SOBI afgewezen. Het ene punt betrof de geheime sideletters waarmee de misleiding over de zeggenschap over de Ahold-dochters was georganiseerd. `De tuchtrechter vond de consolidatie op zichzelf toelaatbaar en kwam daardoor niet meer aan een oordeel over de toegepaste controle toe. Hoewel de kwestie van de misleiding via de sideletters nauwelijks tot schade voor de aandeelhouders heeft geleid, gaan we op dat punt toch in beroep, om ook rond de sideletters boven water te krijgen dat Deloitte niet is opgelicht door Cees van der Hoeven en de zijnen, maar gewoon niet goed gecontroleerd heeft.’
Een tweede afgewezen punt in de SOBI-klacht betrof de waardering van vorderingen rond de Disco-keten in Zuid-Amerika. Ook voor dit minder belangrijke punt gaat SOBI in beroep.

Pieter Lakeman beschouwt de uitspraak als `uitermate belangrijk voor de accountantswereld’: `Nog nooit heeft de tuchtrechter zo’n verstrekkende uitspraak gedaan. De uitspraak is een enorme steun in de rug voor alle bonafide accountantcontroles. Het heeft mijn vertrouwen in de accountancy weer flink opgekrikt.’

Het OM heeft eerder geweigerd tot strafvervolging tegen Deloitte over te gaan. `Indirect kapittelt de tuchtrechter het OM ook.’ Pieter Lakeman is in het geheel niet te spreken over het optreden van het OM in de Ahold-zaak: `Er wordt keer op keer geblunderd. Deloitte had natuurlijk wél strafrechtelijk aangepakt moeten worden. En de strafzaak tegen Ahold als rechtspersoon was al net zo ondeskundig aangepakt. Het OM heeft de nogal doorzichtige afleidingsmanoeuvre van de Ahold-advocaten niet doorzien. Alle aandacht ging door de afleidingsmanoeuvre naar de consolidatieproblematiek, terwijl de ineenstorting van de beurskoers is veroorzaakt door de fraude bij US Foodservices. Natuurlijk, Ahold kreeg in de consolidatiezaak de maximale straf voor rechtspersonen, namelijk een boete van 8 miljoen euro. Maar in het hoofdkantoor van Ahold zullen ze moeite hebben gehad hun juichstemming te onderdrukken. Helaas moet je constateren dat het OM onvoldoende geëquipeerd is voor dergelijke ingewikkelde zaken met gigantische financiële belangen.’
De kern van de Ahold-zaak is volgens de SOBI-voorzitter overigens veel eenvoudiger dan menigeen denkt. `Het draait om de fraude en het toedekken daarvan bij US Foodservices. Toen die fraude toch bekend werd kelderde de Ahold-koers van 10 euro per aandeel naar 3 euro. De kwestie van de consolidatie van de Ahold-dochters en het gedoe met de sideletters trok weliswaar erg veel aandacht van justitie en van de media, maar was nauwelijks van invloed op de koers.’

SOBI richt zich nu op de in te stellen claimprocedures tegen de Ahold-accountant.

Geef een antwoord