Tuchtklachten tegen accountants

Tuchtklachten tegen accountants

Tuchtklachten tegen accountants moeten worden ingediend bij de Accountantskamer te Zwolle. Op de website van www.accountantskamer.eu staat het procesreglement. De klacht moet in principe binnen drie jaar na de bekritiseerde handeling worden ingediend en hoger beroep moet binnen zes weken bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven worden ingediend. Een advocaat is niet nodig.

Tuchtklachten kunnen op vele onderwerpen betrekking hebben (zie ‘ Accountants in de fout’ door Pieter Lakeman ISBN 90 732 9900 4), variërend van harde fraude zoals antedatering van overeenkomsten of diefstal van computertapes tot grievend taalgebruik (u liegt en levert prutswerk).

Omdat rechters vaak onvoldoende inzicht in financiële cijfers hebben (de laatste jaren is hier overigens serieuze vooruitgang te bespeuren) willen procespartijen soms accountantsrapporten aan de rechter overleggen. Begrijpelijkerwijs vaak door hun eigen vaste accountant opgesteld. Deze kan niet altijd de verleiding weerstaan om zijn cliënt te veel te willen helpen en verlies dan objectiviteit uit het oog. Het kom dan regelmatig voor dat onjuiste accountantsrapporten worden opgesteld om bij de rechter naar voren te brengen. Wanneer de andere partij daar niet op bedacht is kan deze door zo’n onjuist rapport zelfs de hele procedure verliezen. Vooral wanneer dit soort rapporten in een Kort Geding naar voren worden gebracht (klanten van SOBI overkomt dat niet omdat de accountant dan zéker weet dat hij een verloren tuchtklacht aan de broek krijgt).

Ook accountants die onjuiste jaarrekeningen goedkeuren kunnen door de tuchtrechter veroordeeld worden, bij voorbeeld omdat immateriële activa te hoog worden gewaardeerd, aan banken verschafte zekerheden niet worden gemeld, speculatieverliezen als ontwikkelingskosten zijn geactiveerd, enz.

Ook belangenvermenging scoort hoog. Een accountant is soms pas bereid een jaarrekening goed te keuren wanneer een claim tegen hem is ingetrokken, of hij adviseert koper en verkoper tegelijk, of hij laat kopers in de waan voor hen op te treden terwijl hij in feite voor andere partijen optreedt.

Dit is nog maar een kleine greep uit de veelheid aan onjuiste rapporten, ten onrechte goedgekeurde jaarrekeningen en toegepaste belangenvermengingen.

Zie hier een voorbeeld uit de praktijk

Voor een vrijblijvend gesprek/advies kunt u  mij telefonisch, per fax of per email, benaderen:

Pieter Lakeman – Advies & Onderzoek – Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie SOBI

Wanneer u vragen heeft kunt u bellen via 030 225 01 02, mobiel: 06 – 38150576 (Pieter Lakeman) of mailen naar info@sobi.nl

Geef een antwoord