Tuchtklacht tegen Vestia Accountant KPMG

Tuchtklacht tegen Vestia Accountant KPMG

02 mei 2012 –

Persbericht Stichting SOBI

Pieter Lakeman heeft namens Stichting SOBI een klacht ingediend tegen de accountant van KPMG die de jaarrekening 2010 van Vestia heeft goedgekeurd.

Het belangrijkste onderdeel van de klacht is dat in het jaarverslag onvolledige en misleidende informatie is verschaft over de cruciale rentederivaten. De klacht houdt ook in dat het eigen vermogen en het resultaat veel te hoog zijn weergegeven.

Vestia blijkt overigens niet alleen rentederivaten te hebben gekocht maar ook (vrijwel dodelijke) rentederivaten aan haar bankiers te hebben verkocht.

De klacht is ingediend om werknemers en huurders van woningcorporaties in staat te stellen hun financiële belangen tegen accountants te verdedigen wanneer zij worden geconfronteerd met ontslagaanvragen of huurverhogingen wegens de verliezen op rentederivaten.

SOBI voorzitter Pieter Lakeman: ‘De stelling ligt overigens voor de hand dat ook andere woningcorporaties, en pensioenfondsen, door de banken zijn opgescheept met rentederivaten die voor de banken zeer winstgevend zijn en voor corporaties en pensioenfondsen als groep verliesgevend. Ik verwacht echter dat dit pas over enige tijd formeel bevestigd zal worden.’

Uit het jaarverslag 2010 van Vestia blijkt dat KPMG op ontoelaatbare wijze uit vijf kandidaten is geselecteerd. Onder de keuzecriteria waren, naast vakkennis “pragmatische houding”, “invloed in de sector” en “enige chemie” belangrijk. De accountant moest ook kunnen “meedenken”. Op basis van deze criteria is KPMG in 2010 aangewezen als nieuwe accountant van Vestia.

KPMG heeft onlangs meegedeeld dat zij de controleverklaring voor de jaarrekening 2010 van Vestia heeft ingetrokken. Het intrekken van een goedkeurende verklaring door een accountant heeft geen betekenis maar uitsluitend publicitaire waarde.

Klik hier voor de tekst van de tuchtklacht

Bilthoven, 2 mei 2012

Geef een antwoord