Tuchtklacht tegen van oplichting verdachte accountant

De Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie SOBI heeft heden bij de Raad van Tucht voor Registeraccountants en Accountants-administratieconsulenten te Amsterdam een klacht ingediend tegen de registeraccountant Marcel Jaspers, vestigingsleider van het kantoor Hengelo van KroeseWevers Accountants en Belastingconsulenten.

Jaspers heeft voor zijn bezigheden voor de jaarrekening 2001 van Prowi Interieur BV in april 2002 een declaratie verzonden maar weigert aan de directie mede te delen welke werkzaamheden hij heeft verricht. Enkele maanden later, in september 2002, ging de vennootschap onder nog niet opgehelderde omstandigheden failliet.

De directie van Prowi Interieur heeft SOBI verzocht de gang van zaken met betrekking tot het faillissement te onderzoeken. Jaspers werd in februari 2006 door de rechtbank Almelo vrijgesproken van medeplichtigheid aan oplichting. Het Openbaar Ministerie is tegen zijn vrijspraak in hoger beroep gegaan. Het hoger beroep wordt behandeld door het Gerechtshof Arnhem maar op zijn vroegst in september 2006.

De opdrachtgever van KroeseWevers, de heer Leusink en diens advocaat Mr. Kroon, werden wel veroordeeld wegens (medeplichtigheid aan) oplichting. Het Openbaar Ministerie is ook tegen hen in hoger beroep gegaan omdat het de straf te laag vond.