Tuchtklacht tegen Schiphol directeur Nijhuis in hoger beroep

Op donderdagochtend 6 september om 11.00 uur behandelt het College van Beroep voor het Bedrijfsleven in het openbaar de klacht van SOBI tegen president directeur van Schiphol, Jos Nijhuis en zijn voormalige kantoorgenoot J.A.M. Stael die namens PwC de jaarrekeningen van Schiphol controleerde. De zitting in het Haagse Paleis voor Justitie is voor iedereen toegankelijk. De klacht is (in februari 2009) ingediend omdat Jos Nijhuis vrijwel van de ene op de andere dag zijn functie als president directeur van het accountantskantoor PricewaterhouseCoopers inruilde voor de functie van president-directeur van controlecliënt Schiphol. Volgens SOBI voorzitter Lakeman heeft Nijhuis met deze onmiddellijke overstap het accountantsberoep in diskrediet gebracht. Tegelijkertijd had SOBI een klacht ingediend tegen J.A.M. Stael die namens PwC de jaarrekeningen van Schiphol bleef controleren. De klacht tegen Stael is ingediend omdat hij volgens SOBI niet volledig onafhankelijk kan optreden tegenover zijn vroegere baas Nijhuis en desondanks controle van de jaarrekeningen van Schihol niet aan anderen heeft overgedragen. Omdat de Raad van tucht de bezwaren van SOBI  in april 2010 heeft afgewezen heeft SOBI op 28 juni 2010 beroep aangetekend bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Jos Nijhuis wordt verdedigd door Mr. M. Ynzonides van advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek en Stael wordt verdedigd door Mr. J.W. van Rijswijk van de naamloze vennootschap NautaDutilh. SOBI wordt verdedigd door voorzitter Pieter Lakeman. Bij dit soort tuchtprocedures is het niet nodig een advocaat in de arm te nemen.

Geef een antwoord