Tuchtklacht tegen Ernst & Young behandeld op 9 november 2009

06 nov 2009De Haagse Raad van Tucht voor Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten behandelt op maandag 9 november 2009 om 14:00 uur de klacht die SOBI namens P1 Holding heeft ingediend tegen Ernst & Young (J.G.K. van der Zanden RA) wegens goedkeuring van de jaarrekening 2007 van Q-Park. De klacht wordt in het openbaar behandeld in het Paleis van Justitie aan de Prins Clauslaan 60 te Den Haag.  De klacht houdt in dat niet in eigendom zijnde parkeergarages wel als eigendom in de balans zijn verantwoord.
Q-Park heeft voor € 3,5 miljard parkeergarages als vastgoedbelegging in de balans  2007 opgenomen terwijl naar waarde gemeten driekwart hiervan andere eigenaren heeft. Q-Park presenteert zich met deze huurgarages als een van de grootste vastgoedbeleggingsfondsen van Europa.  Een andere tekortkoming in de jaarrekening is dat Q-Park niet afschrijft op haar parkeergarages hoewel dit voor het parkeerbedrijf gewone productiemiddelen zijn. Door niet af te schrijven blaast Q-Park haar winsten op. Ernst & Young heeft de jaarrekening onvoorwaardelijk goedgekeurd.

Geef een antwoord