Tuchtklacht tegen Bas van de Pas – lid van het Koninklijk Actuarieel Genootschap en werkzaam bij PwC

Bestuur van het Koninklijk Actuarieel Genootschap

Postbus 2433

3500 GK Utrecht

Geacht bestuur,

De Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie SOBI dient hierbij namens:

2. Stichting administratiekantoor conservatrix exploitatiemaatschappij (STAK; klaagster sub 2),

3. Brigitte Lisa Henny (klaagster sub 3),

4. Silvia Henny (klaagster sub 4),

5. Rutger Henny (klager sub 5),

6. Albert Coenraad Henny (klager sub 6),

7. Evert Chris Bol (klager sub 7),

8. Gijsbert Eduard Bol (klager sub 8),

een klacht in tegen de heer drs. S.F.J. van de Pas AAG, lid van het Koninklijk Actuarieel Genootschap en werkzaam bij PwC (hierna ook: PwC), wegens overtreding van de artikelen 3,  5 en 8 van het Reglement van Orde Vereniging Koninklijk Actuarieel Genootschap. Klagers sub 3 t/m 6 houden elk 5% van de aandelen in de vennootschap Jan Plas S.A. die op haar beurt alle certificaten houdt die de Stichting Administratiekantoor Aandelen Conservatrix Exploitatiemaatschappij BV. Klagers sub 7 en 8 houden  elk 8 1/3 % van bedoelde aandelen. SOBI verzoekt u de klacht op voet van artikel 11 lid 4 van het Reglement voor de Rechtspraak Vereniging Koninklijk Actuarieel Genootschap zo spoedig mogelijk in behandeling te geven aan het College van Rechtspraak.

Hoogachtend,

Pieter Lakeman

voorzitter SOBI

Lees en download het complete rapport: Tuchtklacht tegen Bas van de Pas