Tuchtklacht SOBI tegen bestuursvoorzitter Ernst & Young

Tuchtklacht SOBI tegen bestuursvoorzitter Ernst & Young

28 sep 2011 –

Bilthoven, 28 september 2011 – Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie SOBI heeft op verzoek van P1 Holding B.V. bij de Accountantskamer van de Rechtbank Zwolle een tuchtklacht ingediend tegen drs. P.J.A.M. Jongstra RA, voorzitter van Ernst & Young. De tuchtklacht betreft het goedkeuren van onjuiste en misleidende jaarrekeningen 2008 en 2009 van parkeer-onderneming Q-Park.

Q-Park handelt als parkeeronderneming in strijd met de International Financial Reporting Standards (IFRS) door van derden gehuurde parkeergarages voor ruim 3 miljard euro als vastgoedbelegging in haar eigen balans te zetten. Ook vastgoed in exploitatie wordt als vastgoedbelegging in de balans opge-nomen hetgeen in strijd is met de internationale boekhoud-regels. Op vastgoedbeleggingen hoeft niet afgeschreven te worden en mogen ongerealiseerde waardemutaties wel in het resultaat worden opgenomen. Op vastgoed in exploitatie moet wel worden afgeschreven en mogen geen onge-realiseerde waardemutaties in het resultaat worden opgenomen.

Q-Park is, voor zover bekend, de enige parkeeronderneming ter wereld die door haar zelf geëxploiteerde parkeergarages als vastgoedbelegging etiketteert en daardoor tracht te ontkomen aan de verplichting om af te schrijven en haar aandeelhouders bovendien een fictief indirect rendement voorspiegelt. De jaar-rekeningen van Q-Park zijn daardoor misleidend. Door niet af te schrijven op onroerend goed in exploitatie is in 2009 het resultaat tientallen miljoenen euro’s te hoog weer-gegeven.

Door de onjuiste handelwijze staan de door Q-Park gehuurde parkeergarages bij twee ondernemingen als vastgoedbelegging op de balans: bij de echte eigenaren en bij Q-Park. Het komt voor dat Ernst & Young in zulke gevallen beide jaarrekeningen onvoorwaardelijk heeft goedgekeurd. Zo staat de parkeergarage in Stadshart Amstelveen als vastgoedbelegging op de balans bij de echte eigenaar, Unibail-Rodamco, en bij haar huurder Q-Park, en heeft Ernst & Young beide jaarrekeningen onvoorwaardelijk goedgekeurd. Er zijn ook pensioenfondsen die aandelen in de echte eigenaar én aandelen in Q-Park hebben. Voor hen heeft Ernst & Young parkeergarages twee keer als hun eigendom gepresenteerd.

Eerder heeft SOBI een tuchtklacht tegen Ernst & Young inge-diend wegens het goedkeuren van de jaarrekening 2007 van   Q-Park. Die klacht is voorlopig afgewezen. SOBI is tegen deze afwijzing in beroep gegaan en verwacht dat het College van Beroep voor het bedrijfsleven het beroep in 2012 in behandeling zal nemen. Onlangs besloot het College van Beroep voor het bedrijfsleven op verzoek van SOBI dat een andere niet in behandeling genomen klacht tegen Ernst & Young alsnog, op 2 december, behandeld moet worden. Die klacht had betrekking op een volgens SOBI ongefundeerd positief rapport dat Ernst & Young voor B&W van Maastricht heeft opgesteld.

Klik hier voor om de nieuwe tuchtklacht te lezen:

Geef een antwoord