Tuchtklacht Prof. dr. R.J.M. Dassen

De tuchtklacht van SOBI tegen de voorzitter van Deloitte, Prof. dr. R.J.M. Dassen RA, wegens zijn rol bij de boekhoudfraude van Ahold, wordt op 12 oktober 2009 om 10:00 uur in het openbaar behandeld door de Raad van Tucht voor Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten aan de Strawinskylaan 1999 te Amsterdam.

De klacht was op 12 november 2008 ingediend tegelijk met een klacht tegen de oud- voorzitter van Deloitte, drs. W.A. Biewinga RA en Prof. Dassen tezamen, wegens het misleiden van de Raad van Tucht.

De klacht tegen Prof. Dassen houdt in dat hij gefaald heeft bij de controle van de jaarrekeningen Ahold met betrekking tot US Foodservice. Wegens onvoldoende controle is een andere partner van Deloitte, de heer Van den Dries, in oktober 2008 door de College van Beroep voor het bedrijfsleven schriftelijk berispt. Van den Dries was eerder door Biewinga en Dassen tezamen aangewezen als de man die verantwoordelijk was voor de controle van de jaarrekeningen Ahold. In een zeer laat stadium bleek echter dat de controle niet door Van den Dries maar door Prof. Dassen was verricht. Om die reden is ook de klacht tegen Biewinga en Dassen tezamen wegens misleiding van de Raad van Tucht ingediend.