Teruggave loon Cees van der Hoeven

Raad van Commissarissen van Ahold NV
Zaandam

 

Nieuwersluis, 1 maart 2003

Dames en heren,

Hierbij vraag ik u dringend om alle beloningen, in welke vorm en onder welke naam dan ook, die de vennootschap met betrekking tot het jaar 2000 en latere jaren, direct en indirect aan de heer Cees Van der Hoeven heeft uitgekeerd (inclusief pensioendotaties en -toezeggingen), voorzover 100.000 per jaar te boven gaan, van hem terug te eisen wegens wanprestaties waaronder het onvoldoende informeren van de Raad van Commissarissen.

Ik doel voorlopig nog slechts op de volgende wanprestaties:

 

1. Het achterwege laten van voldoende onderzoek naar de in 2000 gekochte onderneming US Foodservice en/of het bewust accepteren en doorzetten van fouten in de jaarrekeningen van dat bedrijf die hieruit bestonden dat verhoopte toekomstige inkoopvoordelen in strijd met het realisatiebeginsel, het matchingbeginsel en het voorzichtigheidsbeginsel reeds al resultaat in de jaarrekeningen 2000 en 2001 zijn verantwoord.
2. Het volstrekt onvoldoende informeren van de Raad van Commissarissen omtrent het hiervoor in punt 1 gestelde.
3. Het sinds 22 juni 2002 gedurende enkele weken voor de Raad van Commissarissen verzwijgen van het feit dat de bankiers van Velox Retail Holding Inc. onder toezicht van Centrale banken waren gesteld omdat deze onvoldoende liquide middelen hadden, als gevolg waarvan vast stond dat deze banken hun vorderingen op Velox Retail Holding Inc. zouden gaan opeisen, als gevolg waarvan op 22 juni 2002 vaststond dat Ahold gedwongen was een bedrag van $ 492 mln te moeten betalen.

 

Gaarne van u vernemend,

Met vriendelijke groet,

 

P.T. Lakeman,
Voorzitter SOBI