Tekort bij Van der Hoop bankiers was reeds aanwezig

In december 2005 zijn de activiteiten met betrekking tot het vermogensbeheer voor een positief bedrag verkocht. Omdat aangenomen moet worden dat dit activiteitpakket niet op de balans stond, heeft deze verkoop een boekwinst opgeleverd. De obligatieportefeuille en de hypotheekportefeuille zijn de afgelopen weken door de adequaat optredende curatoren vrijwel tegen balanswaarde verkocht. Niettemin kan uit het eerste curatorenverslag een verlies van enkele tientallen miljoenen euro’s worden afgeleid. Dat tekort is dus niet door de liquidatie van de bank veroorzaakt maar moet al aanwezig zijn geweest. Uit het jaarverslag van 2004 blijkt dat er claims Van der Hoop waren ingediend waarmee in de jaarrekening nog geen rekening was gehouden.

In plaats van het tijdig toepassen van de noodregeling ging DNB de afgelopen zomer in zee met een banksyndicaat. Dit syndicaat vulde het gat, dat was ontstaan door het opvragen van spaargelden, tijdelijk aan door een kredietfaciliteit ter beschikking te stellen. Hiermee schoof DNB de problemen voor zich uit want de uitstroom van goed geïnformeerde spaarders hield aan. Het bankensyndicaat, bestaande uit ABN Amro, Rabobank en NIB Capital, kreeg alle activa van Van der Hoop bankiers in zekerheid. (Een der commissarissen van Van der Hoop bankiers is tevens directeur-generaal bij de ABN Amro). Begin 2005 hadden bankiers € 90 miljoen op Van der Hoop te vorderen. Uit het jaarverslag 2004 blijkt niet dat de banken hiervoor enige zekerheid hadden. Eind juni 2005 was dit bedrag opgelopen tot € 153 miljoen. De zekerheidsverstrekking had betrekking op alle vorderingen van het bankensyndicaat, dus ook op de oude vorderingen die zij reeds hadden. Dit kan op zichzelf reeds als paulianeus worden gezien.

Het nettoresultaat van het niet tijdig aanvragen van de noodregeling door DNB is dat de ABN Amro, Rabobank en NIB Capital hun risico’s geheel hebben kunnen afwentelen op de nieuwe spaarders die van niets wisten. SOBI vermoedt dat de verantwoordelijke figuren binnen DNB door gebrek aan feitelijke bankervaring (prof. Schilder) zijn ingepakt door de wél door de wol geverfde bankiers.

Dat de consumentenbond spaarders heeft aangemoedigd hun gelden aan Van der Hoop bankiers toe te vertrouwen is waarschijnlijk veroorzaakt door het feit dat deze bond op dit punt onvoldoende kennis van zaken heeft.

Met betrekking tot de aansprakelijkheid van De Nederlandsche Bank is ook van belang dat een woordvoerder van DNB ondanks tegenover de Volkskrant heeft verklaard: `Het zou niet eerlijk zijn als een crediteur wordt bevoordeeld omdat hij er sneller bij is dan een ander.’

Ook de leden van de Raad van Commissarissen en de in mei 2005 benoemde interim-directeur zijn aansprakelijk voor het misleiden van de spaarders, speciaal van de “nieuwe spaarders” die na de zogenaamde reddingsoperatie hun spaargelden aan Van der Hoop hebben toevertrouwd.

SOBI onderzoek nog in hoeverre de accountant, Deloitte, aansprakelijk gesteld kan worden en is wat dit betreft vooralsnog positief gestemd.