Swapschade BV dagvaart ABN AMRO in Kort Geding

Swapschade BV dagvaart ABN AMRO in Kort Geding

Naarden, 2 april 2019 – Swapschade BV heeft de ABN AMRO Bank NV in Kort Geding gedagvaard omdat de bank een bij Swapschade BV aangesloten onderneming volgens directeur Pieter Lakeman het faillissement indrijft. ABN AMRO had de onderneming een renteswap verkocht waardoor deze 1,1 miljoen euro schade heeft geleden en door de bank onder Bijzonder Beheer was gesteld. De schade is vrijwel even groot als het bankkrediet en daarnaast beschikt de onderneming over vastgoed ter waarde van 1,4 miljoen euro. De rechtbank Amsterdam buigt zich over enkele weken in een bodemprocedure over de schadeclaim maar de bank wil dit niet afwachten. Onlangs deelde de bank mee dat zij haar client had overgeplaatst naar de afdeling ‘Afwikkeling’ van Bijzonder Beheer en de betaalrekening van de onderneming alvast had geblokkeerd.

Als gevolg van het renteswapcontract leed de onderneming jarenlang verlies, maar sinds de swap is beëindigd, maakt de onderneming weer winst. Ondanks de door ABN AMRO veroorzaakte schade heeft de onderneming tot de dag van vandaag aan alle verplichtingen jegens de bank voldaan. Desondanks is de betaalrekening onlangs met terugwerkende kracht per 1 maart geblokkeerd. Dit besluit is ook op onregelmatig wijze tot stand gekomen. De afdeling Bijzonder Beheer wist namelijk van niets.

De onderneming had in mei 2018 met behulp van Swapschade BV bij de rechtbank Amsterdam een claim van 1,1 miljoen euro tegen de ABN AMRO ingediend wegens de verkoop van de renteswap. Bij die verkoop was ook sprake van misleiding en onjuist en onvolledig informeren van de klant. De rechtbank Amsterdam heeft diverse banken al meerdere malen veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding wegens deze onrechtmatigheden.

Lakeman acht het onbegrijpelijk dat ABN AMRO ondanks het feit dat de onderneming aan alle verplichtingen heeft voldaan nu willens en wetens richting faillissement lijkt te sturen: ‘Het lijkt er op dat de bank, nog vóór de rechter zich over enkele weken in de bodemprocedure in de claim verdiept, haar client het faillissement wil injagen.’

Om het faillissement te voorkomen eist Swapschade in het Kort Geding dat ABN AMRO, in afwachting van de beslissing van de bodemrechter, de onderneming niet naar de afdeling Afwikkeling van Bijzonder Beheer mag overplaatsen en gedurende deze periode ook de kredietfaciliteit van 1,25 miljoen euro niet mag verminderen. Dit alles op straffe van een dwangsom van 20.000 euro per dag.

De door MKB-ondernemers geleden renteswapschade in Nederland is door Lakeman in zijn onlangs verschenen boek ‘Banken & falende toezichthouders’ op 14 miljard euro geschat. Op basis van het zogenoemde Uniform Herstelkader ontvangen gedupeerde ondernemers in Nederland gemiddeld slechts een schadevergoeding van 11%, terwijl bijvoorbeeld in Engeland voor de volle 100% is gecompenseerd.

Het Kort Geding vindt plaats voor de President van de rechtbank Amsterdam op 4 april ‘s morgens om 10:00 uur.