Stand van zaken AHDeloitteClaim 3 april 2009

03 apr 2009


Alle tegenpartijen, Deloitte Nederland BV, Deloitte US en Michiel Meurs, hebben bezwaar gemaakt tegen het feit dat we voor een Nederlandse rechter willen procederen. Zij zijn van mening dat een Nederlandse rechter niet mag oordelen over schadeclaims van Nederlandse aandeelhouders tegen Nederlandse accountants en Nederlandse bestuursleden die een Nederlandse jaarrekening van een Nederlandse vennootschap in Nederland hebben goedgekeurd en opgesteld. Zij zijn van mening dat alleen een Amerikaanse rechter daarover mag oordelen.De rechtbank Amsterdam zal eerst een beslissing geven over de vraag of zij inderdaad niet bevoegd is over deze claim te oordelen. Dit vraagstuk heeft zich, door middel van een zogenaamd bevoegdheidsincident, ontwikkeld tot een soort procedure in een procedure, waarin beide partijen elk tweemaal een incidentele conclusie opstellen. Op 8 april 2009 wordt de laatste van deze vier conclusies door SOBI ingediend.

Nog niet duidelijk is of Deloitte en Meurs vervolgens pleidooi aanvragen. Ook is niet duidelijk of de Amsterdamse rechtbank in dat geval zal toestemmen in het houden van pleidooien.
Wanneer geen pleidooi wordt gehouden zal de rechtbank vermoedelijk de komende zomer uitspraak doen over de vraag of zij bevoegd is over de claims te oordelen. Afhankelijk van de beslissing van de rechter wordt dan verder geprocedeerd over de hoofdzaak (of Deloitte en Michiel Meurs verwijtbaar zijn tekortgeschoten bij het opstellen en controleren van de jaarrekeningen 2000 en 2001 van Ahold) of volgt hoger beroep over de vraag of de Nederlandse rechter bevoegd is over de claims uitspraak te doen.
Wanneer wél pleidooi wordt gehouden zal de uitspraak over het bevoegdheidsincident vermoedelijk in het 4e  kwartaal van 2009 worden gedaan.

Nieuwersluis, 3 april 2009

Geef een antwoord