SOBI zet nieuwe trend met meldpunt DNB

SOBI blijkt met de oprichting van www.meldpuntdnb.nl op 23 april jl. een nieuwe trend te hebben gezet. Sinds kort wordt van meerdere kanten de visie gesteund dat De Nederlandse Bank onredelijke eisen stelt aan kleine pensioenfondsen, banken en verzekeraars.  Op 7 mei had het Financieele Dagblad een groot artikel op de voorpagina onder de titel: ‘Nieuwe bank komt lastig van de grond’ en ondertitel ‘Regeldruk remt innovatie’.  Een dag later publiceerde NRC Handelsblad onder de kop ‘Klein pensioenfonds bezwijkt onder regels’ een kritische beschouwing met de slotopmerking: ‘Tien kilometer regels’. Nu nog een artikel over kleine verzekeraars en het onjuiste optreden van DNB bij alle onder toezicht staande kleine instellingen is door de landelijke dagbladen beschreven.

Het Financieele Dagblad is van mening dat nieuwe toetreders dringend nodig zijn om de kredietstroom naar het bedrijfsleven weer op gang te brengen. Jeroen Kremers, tot voor kort bestuurder van Royal Bank of Scotland, noemt twee voorbeelden waarbij de oprichting van een (kleine) nieuwe bank werd gefrustreerd door de veelheid aan regels die DNB loslaat. Ook hij ziet dit als een probleem omdat het bestaande bankwezen onvoldoende functioneert met betrekking tot kredietverlening aan bedrijven. DNB beperkt de concurrentie door de toegang voor nieuwe kleine spelers te bemoeilijken. DNB geeft in een reactie aan het FD het te verwachten standaard commentaar dat ze meer concurrentie toejuicht maar zorgvuldig moet omgaan met de vergunningverlening.

Het NRC handelsblad stelt dat een groot aantal kleinere pensioenfondsen dreigt te bezwijken onder de groeiende financiële regeldruk. Het is voor die fondsen financieel en organisatorisch niet vol te houden om aan alle regels te voldoen die de afgelopen jaren over de financiële sector zijn uitgestort. De fondsen zullen moeten opgaan in grotere pensioenfondsen, of moeten stoppen. Ook anderen zien een samenhang tussen de toegenomen regeldruk en de consolidatieslag in de pensioensector. NRC handelsblad wijst er fijntjes op dat de enorme afname van het aantal pensioenfondsen de afgelopen jaren is veroorzaakt door de zwaardere eisen van DNB.

Deze bijna op terreur lijkende regeldruk komt vermoedelijk voort uit de combinatie van drie factoren: intellectuele zwakte, schaamte voor de blunders uit de Wellink periode (geen grappen meer over de slapende DNB) en gebrek aan toezichtcapaciteit, reden waarom DNB het aantal onder toezicht staande instellingen wil verkleinen. Kleine pensioenfondsen worden met kunstgrepen gedwongen het intellectuele en/of organisatorische capaciteitsgebrek van DNB op te lossen.

 

Geef een antwoord