SOBI wint opnieuw van KPN

De Hoge Raad heeft de eis van KPN dat haar jaarrekening 2000 alsnog zou worden goedgekeurd afgewezen. Daarmee is SOBI materieel in het gelijk gesteld. De Ondernemingskamer had de jaarrekening van KPN eerder op verzoek van SOBI vernietigd. Wel heeft de Hoge Raad bepaald dat de Ondernemingskamer haar beslissing op enkele punten onvoldoende heeft gemotiveerd en de zaak naar de Ondernemingskamer terugverwezen om de motivering aan te vullen. Daarvoor zal SOBI de zaak binnenkort weer aanbrengen.

SOBI verwacht stellig dat de Ondernemingskamer na aanvulling van de motivering tot hetzelfde oordeel zal komen als in 2004. Dat oordeel hield onder meer in dat KPN in haar jaarrekening 2000 de goodwill voor vele miljarden euro’s te hoog had gewaardeerd. Ook de Advocaat Generaal bij de Hoge Raad had geadviseerd om de eisen van SOBI alsnog af te wijzen maar ook dat advies is door de Hoge Raad terzijde gesteld.
SOBI is verheugd over de uitspraak maar betreurt het dat de uiteindelijke afwikkeling van deze jaarrekeningprocedure nog wel enige tijd zal duren.