SOBI waarschuwt voor consequenties rentestijging op resultaat en vermogen

21 apr 2009


Nieuwersluis, 20 april 2009 – Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (SOBI) heeft Ernst & Young gewezen op de consequenties van de stijging van de risicovrije rente op de disconteringsvoet. Die wordt in veel jaarrekeningen toegepast voor de waardering van onroerend goed en langlopende schulden. Een gevolg is o.a. dat de waarde van de activa lager uitvalt.

De risicovrije rente is van eind 2005 tot eind 2008 met bijna 1% gestegen van 3,37% naar 4,23%. In verband met de nog uit te brengen en door Ernst & Young te controleren jaarrekening 2008 van Q-Park heeft SOBI er bij Ernst & Young op gewezen dat deze stijging van de risicovrije rente consequenties moet hebben voor de toegepaste disconteringsfactoren. Dit geldt ook voor veel beursgenoteerde ondernemingen.

Ondanks de stijging van de risicovrije rente hebben Q-Park en veel beursgenoteerde ondernemingen de toegepaste disconteringsvoet niet aangepast, althans de invloed van de aanpassing op het vermogen en resultaat niet meegedeeld. Daardoor krijgen lezers van de jaarrekening een onjuiste indruk. Het niet aanpassen en niet vermelden van toegepaste disconteringsvoeten is bij de Raad van Tucht voor het eerst aan de orde gesteld in een klacht die SOBI voor parkeerexploitant P1 tegen Ernst & Young heeft ingediend.

Noot voor de redactie

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met voorzitter Pieter Lakeman van SOBI, telefoon  0294-232810. Kijk ook op www.sobi.nl

Geef een antwoord