SOBI vraagt onderzoek naar koersmanipulatie

De Stichting SOBI heeft de Autoriteit Financiële Markten verzocht onderzoek te doen naar gebruik van voorwetenschap en eventuele koersmanipulaties door TCI. SOBI verdenkt deze beursspeculant ervan eerst een aandelenbelang van onbekende grootte in ABNAMRO te hebben opgebouwd en zichzelf daarna met koersverhogende mededelingen te hebben verrijkt over de rug van de kleine aandeelhouders. TCI heeft slechts bekendgemaakt dat haar belang in de ABNAMRO “groter dan 1%” is. Achter deze vage mededeling kan volgens SOBI een veel groter belang schuilgaan.

Het in stilte opbouwen van een aandelenbelang en het vervolgens ventileren van koersverhogende mededelingen past geheel in Angelsaksische tradities maar kan naar Nederlandse maatstaven onrechtmatig en zelfs strafwaardig zijn. Die gevaren zijn des te groter wanneer de speculant kort na het ventileren van bedoelde mededelingen zijn belang eveneens in stilte afbouwt.