SOBI vraagt intrekking accountantsverklaring De Facultatieve

SOBI heeft aan de accountant die de jaarrekeningen van de Koninklijke Vereniging voor Crematie De Facultatieve heeft gecontroleerd (EY) gevraagd om zijn goedkeurende verklaring bij de jaarrekening 2012 in te trekken. Ook heeft SOBI gevraagd of Ernst & Young al een intern onderzoek naar de zaak Keizer heeft uitgevoerd.

Brief Sobi aan EY Accountants