SOBI vraagt heroverweging ratings Q-Park-lening € 300 mln

20 juli 2009


De Stichting SOBI heeft de ratingbureaus Standard & Poor’s en Fitch verzocht hun triple AAA status voor de in 2007 gesecuritiseerde lening aan Q-Park van € 300 miljoen te heroverwegen. SOBI twijfelt aan de juistheid van deze top-ratings.

De eigenaren van de gesecuritiseerde lening hebben een aantal parkeergarages van Q-Park in zekerheid, maar de door obligatiehouders gestorte gelden dienen zelf weer als zekerheid ten gunste van de bankier van Q-Park (Rabobank). Dat een gesecuritiseerde lening als verhaalsobject voor een bank dient, is voor zover SOBI bekend zeer uitzonderlijk en in strijd met alle beginselen van securitisatie. Het wezenlijke kenmerk van een gesecuritiseerde lening is immers dat obligatiehouders van zo ’n lening zelf absolute zekerheid hebben.
Voor zover SOBI bekend zijn de onderhavige obligaties gekocht door pensioenfondsen die veelal door interne regels gebonden zijn aan de aanschaf van triple AAA papieren.

Het is de eerste keer dat SOBI zich schriftelijk tot een ratingbureau wendt. De brieven aan de ratingbureaus zijn (in de Engelse taal) te vinden op www.SOBI.nl  in dossier Q-Park.

Noot voor de redactie
Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met voorzitter Pieter Lakeman van SOBI,
telefoon  030-2040200.

Geef een antwoord