SOBI voorzitter Pieter Lakeman vraagt maatregelen tegen Dirk Scheringa.

Naar aanleiding van de start van Dirk Scheringa als factoringbedrijf heeft de Stichting SOBI in een brief aan minister van financiën De Jager gevraagd de bancaire activiteit van factoring onder toezicht van De Nederlandse Bank te stellen zodat De Nederlandse Bank in staat is de heer Scheringa een verbod op te leggen op het uitoefenen van deze activiteiten.

SOBI vreest dat de activiteiten van Dirk Scheringa grote schade zullen toebrengen aan het midden- en kleinbedrijf doordat veel klanten van DS Factoring hun faillissement vooruit zullen schuiven en daardoor hun toeleveranciers zullen benadelen.

Dirk Scheringa heeft bewezen op onbetrouwbare wijze zijn diensten aan particulieren te verlenen. SOBI voorzitter Pieter Lakeman acht het onacceptabel dat Scheringa nu de gelegenheid krijgt om wederom in de financiële sector actief te zijn.