SOBI verbreedt schadeactie tegen Deloitte en Michiel Meurs

16 apr 2009


Nieuwersluis, 16 april 2009 – Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (SOBI)heeft bij de rechtbank Amsterdam de lopende procedure tegen Deloitte Nederland, Deloitte US en Michiel Meurs (voormalig Ahold-bestuurder) uitgebreid door een collectieve actie tegen hen te starten. De collectieve actie tegen Deloitte is ingesteld ten gunste van alle Ahold-aandeelhouders. De collectieve actie tegen Michiel Meurs is ingesteld ten gunste van aandeelhouders die niet met de schikking van Ahold in 2006 hebben meegedaan.

Het instellen van de collectieve actie heeft als gevolg dat aandeelhouders en optiehouders na afloop van de procedure alleen nog maar de hoogte van hun schade hoeven aan te tonen en niet meer hoeven te bewijzen dat Deloitte en Michiel Meurs bij het opstellen en goedkeuren van de Ahold jaarrekeningen onrechtmatig hebben gehandeld. SOBI voert de collectieve actie ook ten gunste van de aandeelhouders die via Entwistle & Capucci en de Vereniging Effectenbezitters op 4 april j.l. in Amerika definitief aan het kortste eind trokken.

In september 2008 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven Deloitte wegens tekortschietende controle bij de jaarrekeningen Ahold schriftelijk berispt. Binnen een uur na deze door SOBI gewonnen tuchtklacht deelde de Vereniging Effectenbezitters mee dat zij ook in Nederland tegen Deloitte zou gaan procederen. Dat is niet gebeurd en bovendien door de collectieve actie van SOBI ook niet nuttig.

Noot voor de redactie:

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met voorzitter Pieter Lakeman van SOBI, telefoon  0294-232810.

Geef een antwoord