SOBI stelt prijs in voor het slechtste jaarverslag

De Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie SOBI heeft besloten een jaarlijks toe te kennen prijs in te stellen voor het slechtste jaarverslag van de top 25 AEX-fondsen. De prijs is ingesteld met het doel de kwaliteit van de Nederlandse jaarverslaggeving te verhogen. SOBI is van oordeel dat deze prijs zeker zo stimulerend kan werken als de prijs voor het beste jaarverslag. De eerste keer wordt de prijs toegekend voor het jaarverslag 2001. SOBI heeft de volgende drie personen bereid gevonden zitting te nemen in de jury, die de winnaar zal aanwijzen:

  • Drs Paul Frentrop,
    directeur van Deminor BV, specialist en publicist op het gebied van corporate governance.
  • Professor drs Cees Izeboud,
    adviseur/bestuurder/commissaris bij diverse profit en not-for-profit organisaties, part time hoogleraar ondernemingswaardering aan de Vrije Universiteit Amsterdam en in de jaren negentig voorzitter van de gebruikersdelegatie van de Raad voor de Jaarverslaggeving.
  • Mevrouw Brenda Westra,
    auteur en uitgever van studieboeken op accountancygebied.

Iedere belangstellende kan de jury, met kracht van argumenten, opmerkzaam maken op haar of zijn favoriete jaarverslag. Voorstellen kunnen tot 12 juli 2002 worden ingediend bij {mailto address=”info@sobi.nl” subject=”mail via website” encode=”javascript”}

De jury zal naar verwachting in de vierde week van augustus een lijst van genomineerde jaarverslagen hebben opgesteld. Medio september zal de prijs tijdens een persconferentie worden uitgereikt. Plaats en tijd worden nader bekend gemaakt.

Pieter Lakeman,
Voorzitter SOBI

Nieuwersluis, 21 juni 2002