SOBI met leveranciers tegen directeur failliet bedrijf

Op 4 februari vonden voor het Hof Den Haag pleidooien plaats in de claimprocedure van SOBI en schuldeisers tegen D.J. Lucas. SOBI staat 30 onderaannemers en leveranciers van het failliete Haagse bouwbedrijf Lucas Bouw B.V. al jaren bij. De schuldeisers claimen € 5 miljoen van de voormalige directeur omdat hij opdrachten had gegeven terwijl hij wist, of had moeten weten, dat de vennootschap haar leveranciers niet zou kunnen betalen en de situatie uitzichtloos was.

Een door het Gerechtshof benoemde deskundige had eerder gerapporteerd dat Lucas Bouw een liquiditeitstekort had dat steeds verder opliep. Wanneer een directeur dat weet en toch doorgaat met het geven van opdrachten en het aangaan van betaalverplichtingen is die directeur volgens de Hoge Raad persoonlijk aansprakelijk voor de schade. De schade bestond uit het niet ontvangen van betalingen op de verzonden facturen.

Belangrijke administratie vernietigd

De deskundige had bij het opstellen van zijn rapport geen directienotulen en verslagen van de voormalige directeur ontvangen. Tijdens de zitting bleek de oorzaak: die stukken waren gedeeltelijk vernietigd.  De rechters bleken dit niet op prijs te stellen.

Omdat naast het winnen van de procedure ook het kunnen verhalen van de schade van belang is, had SOBI ten behoeve van de schuldeisers al eerder beslag gelegd op privé aandelen en vast goed van D.J. Lucas.

De voorzitter van het Hof deelde mee dat op 29 april 2014 eindarrest zal worden gewezen.

Geef een antwoord