SOBI kritiseert beslissing om Deloitte niet te vervolgen

29 jul 2006

Openbaar Ministerie vervolgt Deloitte niet
SOBI heeft vandaag in een brief aan het Openbaar Ministerie kritiek geuit op de recente beslissing om Deloitte niet te vervolgen.
Het Openbaar Ministerie besliste onlangs dat het Deloitte niet zal vervolgen omdat Deloitte zelf is opgelicht en omdat met betrekking tot bij US Foodservice gepleegde strafbare handelingen afspraken zijn gemaakt met Amerikaanse autoriteiten.
Het OM heeft geconstateerd dat Deloitte ‘op de totstandkoming van de [valse] controlletters heeft aangestuurd en daar ook actief aan heeft meegewerkt door voor die brieven teksten aan te leveren.’ Ook verwijst het OM naar de overweging van de rechtbank Amsterdam dat ‘de accountant van oordeel was dat naar Amerikaans jaarrekeningenrecht een aanpassing van de shareholderagreement nodig was en dat die aanpassing nooit is overeengekomen.

Kritiek SOBI
SOBI acht het verbazingwekkend dat het Openbaar Ministerie niet de conclusie kan trekken dat Deloitte valse brieven heeft uitgelokt en gebruikt om de jaarrekeningen van Ahold “volgens de regels” goed te keuren. De constatering dat Deloitte heeft aangestuurd op de controlletters is volgens SOBI juist uiterst belastend voor Deloitte omdat de accountant wist dat die control-letters in strijd waren met de aandeelhoudersovereenkomsten.

Dat het Openbaar Ministerie zich verschuilt achter het feit dat Deloitte is opgelicht beschouwt SOBI als een nieuwe aanwijzing voor de stelling dat het Openbaar Ministerie Deloitte bewust in bescherming heeft willen nemen. Ondanks protesten van SOBI heeft het Openbaar Ministerie namelijk zelf de rechtbank ertoe verleid tot deze uitspraak te komen. Het Openbaar Ministerie heeft de vervolging van de Ahold-top aldus gebruikt om Deloitte in twee stappen schoon te wassen.
SOBI heeft bovendien kritiek op de wijze waarop het Openbaar Ministerie de rechtbank tot dit oordeel heeft gebracht. Het openbaar Ministerie heeft onvoldoende informatie over de wetenschap van Deloitte bij de rechtbank naar voren gebracht met het voorzienbaar gevolg dat de rechtbank zou kunnen oordelen dat Deloitte was opgelicht.

SOBI is van mening dat het openbaar Ministerie zich met betrekking tot de controle van US Foodservice ten onrechte verschuilt achter afspraken met Amerikaanse autoriteiten. SOBI wijst er op dat zij niet geklaagd heeft over in de Verenigde Staten gepleegde strafbare feiten maar over in Nederland gepleegde strafbare feiten. De accountantsverklaringen zijn in Nederland afgegeven en de “controle” van de jaarrekeningen is ook vanuit Nederland aangestuurd.

Geef een antwoord