SOBI krijgt opdracht rol Friesland Bank bij Gelderland Groep te onderzoeken

De Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie SOBI heeft van aandeelhouders van de Gelderland Groep opdracht ontvangen een onderzoek uit te voeren naar de rol van de Friesland Bank bij de dreigende ondergang van de Gelderland Groep. De belangrijkste werkmaatschappij van deze te Culemborg gevestigde meubelfabrikant verkeert sinds maandag 13 oktober in surseance van betaling. Nadat de Friesland Bank begin oktober het krediet voor het Gelderland concern had opgezegd was de belangrijkste werkmaatschappij gedwongen surseance van betaling aan te vragen.
Al voordat zij het krediet opzegde had de Friesland Bank een kandidaat koper uit de eigen relatiekring naar voren geschoven om de activiteiten van de Gelderland Groep over te nemen. Volgens aandeelhouders zou het de bedoeling van de Friesland Bank zijn geweest om op 15 oktober het faillissement te laten uitspreken en met behulp van een zogenaamde “doorstart” schuldeisers, onder wie ook werknemers, te benadelen.
Dit procédé wordt de laatste jaren in Nederland aan de lopende band uitgevoerd. SOBI is daarom verheugd de opdracht te hebben verkregen.

P.T. Lakeman,
Voorzitter SOBI

Nieuwersluis, 17 oktober 2003