SOBI klaagt over Nooitgedagt (Aegon) en Nijhuis (Schiphol)

De Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (SOBI) heeft vier topmannen van Ernst & Young en PwC bij de Raad van Tucht aangeklaagd wegens overtreding van de onafhankelijkheidsregels voor accountants en wegens onderdanig gedrag jegens hun controlecliënten Aegon en Schiphol.

Met betrekking tot Ernst & Young is de klacht ingediend tegen Jan Nooitgedagt die als voorzitter van Ernst & Young opstapte om financieel directeur bij Aegon te worden en tegen A. van Overmeire die namens Ernst & Young de jaarrekeningen van Aegon controleert.

Met betrekking tot PwC is de klacht ingediend tegen Jos Nijhuis die als voorzitter van PwC opstapte om president-directeur bij Schiphol te worden en tegen J. Stael die namens PwC de jaarrekeningen bij Schiphol controleert. SOBI-voorzitter Pieter Lakeman: “Nijhuis heeft de goede naam van het accountantsberoep beschadigd door als bestuursvoorzitter van PwC vrijwel zonder wachttijd president-directeur te worden bij zijn bekendste controlecliënt te weten Schiphol. Er was ten opzichte van die cliënt sprake van onvoldoende professionele distantie. Dat geldt ook voor de overstap van Nooitgedagt, die Ernst & Young verruilde voor zijn controlecliënt Aegon.”

Veel ondernemingen die door fraude ten onder zijn gegaan zoals Enron, WorldCom en Lernout & Hauspie hadden met elkaar gemeen dat topfunctionarissen veelvuldig tussen de onderneming en het controlerende accountantskantoor overstapten. Naar aanleiding van de schandalen zijn in 2007 in Nederland strengere onafhankelijkheidsregels van kracht geworden die al te soepele overstapjes verbieden. Aanvankelijk leek de overstap van Nijhuis naar Schiphol medio 2008 nog een incident. Maar sinds de overstap van Nooitgedagt naar Aegon vreest SOBI voor een nieuwe trend. Aegon heeft een meer dan gemiddeld belang bij het kunnen beïnvloeden van zijn externe accountant. Om de nieuwe trend te beëindigen heeft SOBI tegen de topmannen van beide accountantsorganisaties klachten ingediend.

De onafhankelijkheidsregels die de vier topmannen hebben overtreden zijn neergelegd in de sinds januari 2007 van kracht zijnde Verordening gedragscode (VGC) en de sinds oktober 2007 van kracht zijnde Nadere voorschriften inzake onafhankelijkheid van de openbaar accountant (NVO). De mogelijkheden van de Nederlandse Bank en de AFM om ongewenste ontwikkelingen in de financiële wereld te bestrijden staan los van deze regels.

De accountantsregels impliceren volgens SOBI dat hetzij de topmannen hun nieuwe baan moeten opgeven, hetzij hun accountantsfirma’s de controleopdrachten moeten beëindigen.

Noot voor de redactie

Voor aanvullende informatie kunt u bellen met voorzitter Pieter Lakeman van SOBI, telefoon 0294-232810. De volledige tekst van de tuchtklachten is te vinden op www.sobi.nl