SOBI in hoger beroep tegen Ernst & Young

SOBI gaat in hoger beroep tegen de beslissing van de Haagse Raad van Tucht om het gedrag van oud-voorzitter van Ernst & Young Nooitgedacht goed te keuren. Nooitgedacht was van de ene op de andere dag overgestapt naar controleclient Aegon (financieel directeur).
SOBI is van mening dat deze gang van zaken een inbreuk vormt op de onafhankelijkheid van de accountants.