SOBI dient tuchtklacht in tegen PricewaterhouseCoopers

De Stichting SOBI heeft een tuchtklacht tegen PricewaterhouseCoopers ingediend wegens het goedkeuren van de jaarrekening 2004 van de NV Luchthaven Schiphol. De jaarrekening van Schiphol geeft naar het oordeel van SOBI onvoldoende inzicht in de financiële risico’s die Schiphol loopt door een recent vonnis van de rechtbank Haarlem. Weliswaar heeft Schiphol ten laste van het resultaat een voorziening van 10 mln euro gevormd maar de jaarrekening geeft geen inzicht in de grootte van het totale risico. Schiphol is door de Rechtbank Haarlem veroordeeld tot vergoeding van alle schade die gebiedsontwikkelaar Chipshol door een bouwverbod heeft geleden. Die schade is door de huisaccountant van Chipshol op 97 mln euro berekend, een bedrag dat door wettelijke rente eind 2004 tot 105 mln was opgelopen. Omdat Schiphol in 2004 een netto resultaat van 158 mln euro boekte is het procesrisico relatief zeer groot. Het ontbreken van deze informatie is volgens SOBI in strijd met de wettelijke bepalingen omtrent de jaarrekening.

P.T. Lakeman, Voorzitter SOBI
Gerelateerd aan dit bericht: