SOBI dient van repliek tegen Deloitte in klacht wegens rentederivaten Vestia

Deloitte, dat de jaarrekeningen van Vestia over 2008 en 2009 heeft goedgekeurd, heeft op 24 oktober bij de Accountantskamer een verweerschrift ingediend tegen de klacht van SOBI. Dit is opgesteld door Allen & Overy te Amsterdam.
Op 30 november heeft SOBI bij de Accountantskamer een repliek tegen het verweerschrift ingediend. De Accountantskamer zal Deloitte nu de gelegenheid geven van dupliek te dienen. Verwacht wordt dat Deloitte de dupliek in januari 2013 zal indienen zodat ook deze klacht tijdens de openbare zitting van de Accountantskamer van de Rechtbank Zwolle op 7 en 8 maart behandeld kan worden.
De eerste tuchtklacht in de Vestia-affaire, van SOBI tegen Marcel Noorlander van KPMG wegens de jaarrekening 2010, zal in ieder geval op 7 en 8 maart door de Accountantskamer behandeld worden.
De klacht van de AFM tegen Noorlander is pas eind oktober ingediend (ondanks het feit dat de AFM al enkele jaren van de onjuiste waardering van rentederivaten op de hoogte was). In die klacht moeten het verweerschrift, de repliek en de dupliek nog worden ingediend.
De klachten die Vestia zelf tegen Noorlander en Piet Klop heeft aangekondigd moeten beiden nog worden ingediend.

Geef een antwoord