SOBI dagvaardt AKZO Nobel

Nieuwersluis, 11 juni 2003

De Stichting SOBI heeft AKZO Nobel voor de Ondernemingskamer van het Amsterdams Gerechtshof gedagvaard in verband met de jaarrekening 2002.
AKZO Nobel heeft volgens SOBI niet een winst van € 818 mln behaald maar een verlies van € 260 mln geleden en dit gemaskeerd door personeelslasten (pensioenlasten) buiten het resultaat van de reserves af te boeken (p. 85).
Behalve AKZO Nobel hebben twee andere AEX-fondsen dezelfde fout gemaakt, te weten ABN-AMRO en Koninklijke Olie.

  • ABN-AMRO heeft € 804 mln pensioenlasten buiten het resultaat gehouden (p. 85) en daardoor de werkelijke winst van € 1.403 mln met 57% opgeklopt tot € 2.207 mln.
  • Koninklijke Olie heeft $ 1.475 mln aan pensioenlasten buiten het resultaat (p. 55) gehouden en daardoor de werkelijke winst van $ 7.944 met 19% opgeklopt tot $ 9.419 mln.

Het buiten het resultaat houden van lasten is reeds drie maal eerder door de Ondernemingskamer afgekeurd, namelijk op 27 november 1980 in de procedure SOBI/Hollandsche Beton Groep, op 3 april 1986 in de procedure SOBI/Aegon en op 19 februari 1987 in de procedure SOBI/Slavenburg’s Bank.

De beslissing om AKZO Nobel te dagvaarden is op meerdere gronden gebaseerd. Akzo Nobel is de enige AEX-onderneming die in 2002 een verlies als een winst heeft voorgesteld. Het eigen vermogen van AKZO Nobel is, ondanks de zogenaamde winst, in 2002 gedaald van € 2.878 naar € 2.098 mln.
De directieleden van AKZO Nobel hebben over 2002 gezamenlijk € 1.551.800 aan bonussen ontvangen. Die zijn volgens de directie uitgekeerd omdat `Een nauw verband wordt nagestreefd tussen beloning en resultaten.’ (p 93). Wanneer de directieleden de jaarrekening juist zouden hebben opgesteld zouden zij geen, of een aanzienlijk kleinere bonus hebben ontvangen. Oud-voorzitter van de Nederlandse werkgeversvereniging VNO-NCW, Cees van Lede, ontving mede als voorzienbaar gevolg van de door hem gepresenteerde fout in jaarrekening een bonus van € 377.200.

Ook in 2001 heeft de directie van AKZO Nobel bonussen ontvangen (€ 1.729.900) door resultaten op te schroeven. Dat gebeurde toen niet met onjuiste jaarrekeningen maar door minder dan normale pensioenpremies te betalen voor gewone werknemerspensioenen. AKZO Nobel droeg in 2001 € 145 mln bij aan de pensioenfondsen. Dat was 5% van het loonbedrag. In 2000 droeg AKZO Nobel slechts € 18 mln bij. Dat was minder dan 1% van het loonbedrag.

AKZO Nobel verwijst, net als andere vennootschappen naar Nederlands recht, in de jaarrekening naar niet-Nederlandse regels, zoals SFAS 87. Nederlandse vennootschappen moeten hun jaarrekening echter volgens het Nederlandse recht inrichten. De Ondernemingskamer heeft dat in november 2002 in de jaarrekeningprocedure SOBI tegen KPN (ten overvloede) vastgesteld.

Pieter Lakeman, voorzitter SOBI