Scheltema steunt Wellink

Prof. Mr. Scheltema heeft een toets uitgevoerd op het onderzoek dat De Nederlandse Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) tezamen hebben uitgevoerd naar deskundigheid en betrouwbaarheid van ABNAMRO directeur Zalm.

DNB vindt dat Zalm geschikt en betrouwbaar is. De AFM is van mening dat Zalm ongeschikt is. Scheltema steunt De Nederlandsche Bank op onjuiste gronden. Blijkens het rapport van Scheltema  is DNB het op het belangrijkste punt met de AFM eens: ‘Volgens het oordeel […] is aan de gedragsrelevante problematiek – overkreditering, goede advisering, hoge provisies – nog onvoldoende gedaan.’

Dit is de kern van het optreden waarmee DSB tienduizenden klanten onrechtmatig heeft benadeeld: overkreditering, onjuiste advisering en “idiote” provisies. De Nederlandsche Bank en Scheltema beseffen dus ten volle dat Zalm daar onvoldoende tegen heeft gedaan.  Het is opmerkelijk dat De Nederlandsche Bank en Scheltema desalniettemin van mening zijn dat Zalm deskundig is. Het valt te prijzen dat de AFM tot 3 maart 2010 voet bij stuk heeft gehouden bij haar standpunt dat Zalm moet vertrekken.

Scheltema doet ook het “officiële” onderzoek naar de oorzaken van de ondergang van DSB. De contouren van zijn rapport zijn door de toets voortijdig zichtbaar geworden: de onafhankelijke Scheltema zal ongetwijfeld constateren dat De Nederlandsche Bank aan die ondergang niet schuldig is. Gelukkig voert Hypotheekleed een collectieve actie tegen DNB waaruit vermoedelijk blijkt dat DNB wél aan die ondergang schuldig is.